We zien u graag
gelukkig

We zien u graag gelukkig

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Anima. We baten in heel het land woonzorgcentra (vroeger ook rusthuizen of verzorgingstehuizen genoemd), assistentiewoningen (ook bekend als serviceflats) en herstelverblijven uit. Onze 2.000 medewerkers geven elke dag opnieuw het beste van zichzelf om onze 3.000 bewoners met hart en ziel te verzorgen. Anima betekent ziel in het Latijn.

 

Onze visie

Wij dromen van een wereld waar oud worden en gelukkig zijn hand in hand gaan. Senioren hebben immers ook het recht om gelukkig te zijn! Onze slogan “We zien u graag gelukkig” vat onze visie krachtig samen en inspireert ons zowel in de relatie met onze bewoners als met onze medewerkers.

 

Onze missie

Om deze droom waar te maken doen we er alles aan om onze bewoners een warme thuis met kwalitatieve zorg te geven. Hun persoon, hun gevoelens en hun zorgen liggen ons nauw aan het hart. Zo kan iedereen de problemen die opduiken bij het ouder worden met een glimlach de baas.

We zetten ook hard in op tevreden medewerkers en een fijne werkplek. Stralende medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van onze visie.

 

Onze waarden

We vinden het belangrijk om respect te hebben voor elkaar, eerlijk en vriendelijk te zijn, want zo maken we het verschil.

Kwaliteit

Anima gaat steeds voor de hoogste kwaliteit, zowel in de zorg als in de dienstverlening. Wij besteden veel aandacht aan persoonlijkheid van onze medewerkers. Wij zoeken collega’s met het hart op de juiste plaats, een basisvereiste om voor aanwerving in aanmerking te komen.

Wij coachen onze medewerkers voortdurend en geven regelmatig bijscholing. Zo kunnen ze groeien in hun job en in aanmerking komen voor belangrijkere verantwoordelijkheden.

De kwaliteit van onze leidinggevenden is de sluitsteen van ons personeelsbeleid. Hun impact op de werksfeer en de kwaliteit van het werk is immers gigantisch.

Anima investeert ook in systemen en werkprocessen. Met weldoordachte processen stimuleren we onze teams om efficiënt te werken. Niet harder, maar slimmer werken is de opdracht. Zo blijft er meer tijd over voor wat echt telt: de kwalitatieve zorg voor onze bewoners. Geïntegreerde systemen laten ons toe om standaarden te definiëren. Onze mentaliteit van “meten en registreren is weten” drijft ons vooruit en stimuleert klantgericht denken en excellentie.

 

Verantwoord Ondernemen

Anima wil maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de zorgsector. Zij stelt haar bewoners centraal, heeft een langetermijnvisie en streeft een eerlijke vergoeding voor de geïnvesteerde middelen na.

Ook op het vlak van milieu, sociale relaties en deugdelijk bestuur neemt zij haar verantwoordelijkheid op. Klik hier om meer te vernemen over haar MVO-beleid.

 

Organisatie

Anima werd in 2007 opgericht. AG Insurance is haar enige aandeelhouder.

Anima heeft een professionele bedrijfsorganisatie met de nodige rapporterings- en controlemechanismen zoals toegelicht in het administratief basisdossier.

 

  • De Raad van Bestuur telt 9 leden waarvan:
    • 7 niet uitvoerende bestuurders : Nicolas De Blieck, Heidi Delobelle, Amand Benoit d’Hondt BV*, Serge Fautré, Xavier Denis, Benoit Halbart en Business Consulting Group BV**.
    • 2 uitvoerende bestuurders : Johan Crijns (CEO) en Ingrid Van de Maele (CFO).
  • Het Executief Comité bestaat uit de CEO en de CFO. Het Executief Comité werkt de strategie en de doelstellingen uit en legt ze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.
  • De Groepsdirectie bestaat uit het Executief Comité en 4 functionele directieleden.

 

(*) :  vast vertegenwoordigd door Amand Benoit d’Hondt

(**): vast vertegenwoordigd door Benoît Thevelin

Executief Comité

Johan Crijns
CEO

Johan Crijns richtte Anima in 2007 op en leidt de leden van de groepsdirectie. Hij startte zijn loopbaan in 1989 en bekleedde marketing en sales functies bij Unilever en Carrefour. Van 2001 tot 2007 werkte hij in de uitzendsector als Managing Director voor Expectra (Vedior), Creyf’s (Solvus) en als Executive Vice President voor USG People.

Ingrid Van de Maele
CFO

Ingrid Van de Maele was vanaf de oprichting in 2007 betrokken bij de ontwikkeling van Anima, eerst als Group Financial Controller bij Ackermans & van Haaren en vanaf 2010 als Financieel en Administratief Directeur. Tot 2007 werkte zij bij Aviapartner waar zij in 1990 startte als Financieel Analist en vervolgens verschillende management functies in finance en adminstration bekleedde.

Groepsdirectie

Olivier Fassin
COO

Olivier Fassin werkt sinds 2012 voor Anima en stuurt sinds 2016 de Brusselse en Waalse zorgcentra en sinds 2022 eveneens de Vlaamse zorgcentra aan . Voorheen startte hij zorgcentrum Au Privilège in Haut-Ittre op. Gedurende 25 jaar baatte hij een eigen woonzorgcentrum uit.

Luc Devolder
Technisch Directeur

Luc Devolder startte in 2011 bij Anima als Technisch Directeur. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de bouwprojecten en het onderhoud van het gebouwenpark. Hij werkte eerder bij Picanol, Unilin en Wymar in technische inkoopfuncties.

Jeroen Versnick
Secretaris-Generaal

Jeroen Versnick vervoegde in 2014 Anima als Juridisch Directeur en vervolgens als Secretaris-Generaal. Daaraan voorafgaandelijk was hij sinds 2002 werkzaam als advocaat bij het kantoor Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-Kirkpatrick te Brussel.

Diane De Schutter
HR Director

Diane De Schutter is sinds 2024 bij Anima. Zij heeft 25 jaar HR-ervaring waarvan 18 jaar in de ouderenzorg. Ze werkte 8 jaar voor de woonzorggroep Soprimat. Sinds 2008 runde ze haar eigen HR advies- en recruteringskantoor, Care4People, dat zich op de gezondheidssector toelegde en al die jaren nauw met Anima samenwerkte.