We zien u graag
gelukkig

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Anima neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig. Zij heeft een MVO werkgroep opgericht die belast is met de uitvoering van de MVO strategie en de opvolging van de realisatie van de MVO doelstellingen.

 

Anima streeft naar een continue verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening en van haar werkprocessen. Maatregelen die de medewerkers ten goede komen staan hoog op de agenda. Anima wil haar medewerkers een goede werkplek bieden waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Om dit verder kracht bij te zetten voert Anima samen met het Great Place to Work Institute regelmatig een grootschalige bevraging van haar medewerkers uit waarbij gepeild werd naar hun tevredenheid. De resultaten van deze enquête bepalen de accenten van het HR-beleid van morgen.

 

Anima is begaan met ecologie en neemt dan ook maatregelen om haar impact op het milieu te beperken. Zij is veelal eigenaar en ontwikkelaar van de gebouwen waarin zij haar zorgcentra uitbaat. 11 van de 25 Anima zorgcentra zijn zelf ontwikkelde nieuwbouwsites. Bij het ontwerp van deze gebouwen werd getracht om de impact van de uitbating op het milieu zo beperkt mogelijk te houden, o.a. door het installeren van fotovoltaïsche cellen, warmtekrachtkoppeling, een ventilatiesysteem van het type D, energieperformant buitenschrijnwerk, doorgedreven isolatie van gevels en daken en regenwaterrecuperatie. Bijna al deze gebouwen zijn voorzien van een gebouwenbeheersysteem dat het elektriciteitsverbruik, de verwarming, de koeling, de zonnewering en andere technische installaties optimaal aanstuurt.

 

Voor haar Vlaamse woonzorgcentra heeft Anima een klimaatvisieplan opgesteld. Dit plan geeft aan welke impact een voorziening vandaag heeft op het klimaat en welke stappen ze kan zetten om deze impact te verlagen. Over een tijdspanne van 10 jaar moet de CO2 uitstoot met meer dan 20% verminderen door o.m. verder te investeren in milieuvriendelijke installaties en hernieuwbare energiebronnen maar ook door personeel en bewoners nog meer te sensibiliseren voor het milieu. Eenvoudige maatregelen zoals het niet verwarmen van ongebruikte ruimtes en het doven van verlichting wanneer deze niet vereist is, kunnen immers reeds een significante vermindering van de CO2 uitstoot opleveren. De implementatie van het klimaatvisieplan is in 2021 van start gegaan.

 

Anima heeft een professionele bedrijfsorganisatie met de nodige rapporterings- en controlemechanismen zoals toegelicht in haar administratief basisdossier.